Samstag 8. Juli 2017

P
  • Alle Veranstaltungen
  • Konzert
  • Tanz
  • Straßenmusik
  • Festival +

Heidecksburg

Große Bühne Heidecksburg
<a id="breabach_a5" href="de/programm/artistdetail/artist/breabach/bp/p101/ba/a5.html">Breabach <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 13.00 Uhr
Konzert Länderschwerpunkt
<a id="kist-o-riches_a6" href="de/programm/artistdetail/artist/kist-o-riches/bp/p101/ba/a6.html">Kist o' Riches <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 16.00 Uhr
Konzert Länderschwerpunkt
<a id="banda-internationale_a7" href="de/programm/artistdetail/artist/banda-internationale/bp/p101/ba/a7.html">Banda Internationale <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 20.30 Uhr
Konzert RUTH
<a id="max-peter-baumann_a8" href="de/programm/artistdetail/artist/max-peter-baumann/bp/p101/ba/a8.html">Max Peter Baumann <span class="country">(SUI)</span></a>
Sa 21.00 Uhr
Festival + RUTH
<a id="alma_a9" href="de/programm/artistdetail/artist/alma/bp/p101/ba/a9.html">Alma <span class="country">(AUT)</span></a>
Sa 21.00 Uhr
Konzert RUTH
<a id="ringsgwandl_a10" href="de/programm/artistdetail/artist/ringsgwandl/bp/p101/ba/a10.html">Ringsgwandl <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 21.30 Uhr
Konzert RUTH
Burgterrasse
<a id="mairearad-and-anna_a16" href="de/programm/artistdetail/artist/mairearad-and-anna/bp/p101/ba/a16.html">Mairearad and Anna <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 14.30 Uhr
Konzert Länderschwerpunkt
<a id="yorkston-thorne-khan_a17" href="de/programm/artistdetail/artist/yorkston-thorne-khan/bp/p101/ba/a17.html">Yorkston Thorne Khan <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 17.30 Uhr
Konzert Länderschwerpunkt
<a id="yellow-on-the-broom_a18" href="de/programm/artistdetail/artist/yellow-on-the-broom/bp/p101/ba/a18.html">Yellow on the Broom <span class="country">()</span></a>
Sa 19.00 Uhr
Festival + Länderschwerpunkt
Schallhaus
<a id="jonathan-kay_a23" href="de/programm/artistdetail/artist/jonathan-kay/bp/p101/ba/a23.html">Jonathan Kay <span class="country">(GBR)</span></a>
Sa 13.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="id-2-gegen-3_a24" href="de/programm/artistdetail/artist/id-2-gegen-3/bp/p101/ba/a24.html">2 gegen 3 <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 20.30 Uhr
Straßenmusik

Heinepark

Große Bühne Heinepark
<a id="humanophones_a33" href="de/programm/artistdetail/artist/humanophones/bp/p101/ba/a33.html">Humanophones <span class="country">(FRA)</span></a>
Sa 17.00 Uhr
Konzert
<a id="el-gusto_a34" href="de/programm/artistdetail/artist/el-gusto/bp/p101/ba/a34.html">El Gusto <span class="country">(ALG)</span></a>
Sa 19.30 Uhr
Konzert
<a id="asif-avidan_a35" href="de/programm/artistdetail/artist/asif-avidan/bp/p101/ba/a35.html">Asaf Avidan <span class="country">(ISR)</span></a>
Sa 22.00 Uhr
Konzert
<a id="emicida_a36" href="de/programm/artistdetail/artist/emicida/bp/p101/ba/a36.html">Emicida <span class="country">(BRA)</span></a>
Sa+ 01.00 Uhr
Konzert
Konzertbühne
<a id="sketch_a45" href="de/programm/artistdetail/artist/sketch/bp/p101/ba/a45.html">Sketch <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 12.30 Uhr
Tanz Länderschwerpunkt
<a id="alma_a46" href="de/programm/artistdetail/artist/alma/bp/p101/ba/a46.html">Alma <span class="country">(AUT)</span></a>
Sa 15.30 Uhr
Konzert
<a id="krar-collective_a47" href="de/programm/artistdetail/artist/krar-collective/bp/p101/ba/a47.html">Krar Collective <span class="country">(ETH)</span></a>
Sa 19.30 Uhr
Konzert
<a id="bears-of-legend_a48" href="de/programm/artistdetail/artist/bears-of-legend/bp/p101/ba/a48.html">Bears Of Legend <span class="country">(CAN)</span></a>
Sa 21.00 Uhr
Konzert
<a id="anthony-joseph_a49" href="de/programm/artistdetail/artist/anthony-joseph/bp/p101/ba/a49.html">Anthony Joseph <span class="country">(TRI/GBR)</span></a>
Sa 23.30 Uhr
Konzert
Tanzzelt
<a id="cuarteto-rotterdam_a60" href="de/programm/artistdetail/artist/cuarteto-rotterdam/bp/p101/ba/a60.html">Cuarteto Rotterdam <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Tanz
<a id="supernova_a61" href="de/programm/artistdetail/artist/supernova/bp/p101/ba/a61.html">Supernova <span class="country">(SWE)</span></a>
Sa 17.00 Uhr
Tanz
<a id="cuarteto-rotterdam_a62" href="de/programm/artistdetail/artist/cuarteto-rotterdam/bp/p101/ba/a62.html">Cuarteto Rotterdam <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 20.00 Uhr
Tanz
<a id="supernova_a63" href="de/programm/artistdetail/artist/supernova/bp/p101/ba/a63.html">Supernova <span class="country">(SWE)</span></a>
Sa 22.00 Uhr
Tanz
<a id="sketch_a64" href="de/programm/artistdetail/artist/sketch/bp/p101/ba/a64.html">Sketch <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa+ 00.00 Uhr
Tanz
Bauernhäuser
<a id="pinski_a69" href="de/programm/artistdetail/artist/pinski/bp/p101/ba/a69.html">Pinski <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="id-2-gegen-3_a70" href="de/programm/artistdetail/artist/id-2-gegen-3/bp/p101/ba/a70.html">2 gegen 3 <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 16.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="mary-joy-stork-band_a71" href="de/programm/artistdetail/artist/mary-joy-stork-band/bp/p101/ba/a71.html">Mary Joy Stork & Band <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 18.30 Uhr
Straßenmusik
<a id="analogue-birds_a72" href="de/programm/artistdetail/artist/analogue-birds/bp/p101/ba/a72.html">Analogue Birds <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 18.30 Uhr
Straßenmusik
<a id="neckar-ganga_a73" href="de/programm/artistdetail/artist/neckar-ganga/bp/p101/ba/a73.html">Neckar Ganga <span class="country">(DEU/IND)</span></a>
Sa 23.30 Uhr
Straßenmusik

Innenstadt

Neumarkt
<a id="prinz-chaos_a81" href="de/programm/artistdetail/artist/prinz-chaos/bp/p101/ba/a81.html">Prinz Chaos <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 13.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="osei-korankye_a82" href="de/programm/artistdetail/artist/osei-korankye/bp/p101/ba/a82.html">Osei Korankye <span class="country">(GHA)</span></a>
Sa 15.00 Uhr
Konzert
<a id="gerardo-jerez-le-cam_a83" href="de/programm/artistdetail/artist/gerardo-jerez-le-cam/bp/p101/ba/a83.html">Gerardo Jerez Le Cam <span class="country">(ARG/FRA)</span></a>
Sa 17.00 Uhr
Konzert
<a id="chitravina-n-ravikiran_a84" href="de/programm/artistdetail/artist/chitravina-n-ravikiran/bp/p101/ba/a84.html">Chitravina N Ravikiran <span class="country">(IND)</span></a>
Sa 19.30 Uhr
Konzert
<a id="helgi-jonsson_a85" href="de/programm/artistdetail/artist/helgi-jonsson/bp/p101/ba/a85.html">Helgi Jonssón <span class="country">(ISL)</span></a>
Sa 22.00 Uhr
Konzert
Große Bühne Markt
<a id="szelloe_a94" href="de/programm/artistdetail/artist/szelloe/bp/p101/ba/a94.html">Szellö <span class="country">(ROU)</span></a>
Sa 11.00 Uhr
Tanz
<a id="zhou-family-band_a96" href="de/programm/artistdetail/artist/zhou-family-band/bp/p101/ba/a96.html">Zhou Family Band <span class="country">(CHN)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Konzert
<a id="sommernachtspoeten_a98" href="de/programm/artistdetail/artist/sommernachtspoeten/bp/p101/ba/a98.html">Sommernachtspoeten <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 17.00 Uhr
Konzert
<a id="trio-da-kali_a99" href="de/programm/artistdetail/artist/trio-da-kali/bp/p101/ba/a99.html">Trio Da Kali <span class="country">(MLI)</span></a>
Sa 18.00 Uhr
Konzert
<a id="sutari_a100" href="de/programm/artistdetail/artist/sutari/bp/p101/ba/a100.html">Sutari <span class="country">(POL)</span></a>
Sa 20.00 Uhr
Konzert
<a id="riho_a101" href="de/programm/artistdetail/artist/riho/bp/p101/ba/a101.html">Riho <span class="country">(GEO)</span></a>
Sa 23.00 Uhr
Konzert
Marktplatz
<a id="zaktakular_a109" href="de/programm/artistdetail/artist/zaktakular/bp/p101/ba/a109.html">Zaktakular <span class="country">(NZA)</span></a>
Sa 13.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="gaia-percussion_a110" href="de/programm/artistdetail/artist/gaia-percussion/bp/p101/ba/a110.html">Gaia-Percussion <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 16.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="ticvaniu-mare_a111" href="de/programm/artistdetail/artist/ticvaniu-mare/bp/p101/ba/a111.html">Ticvaniu Mare <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 19.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="monsieur-pianistin-nora-born_a112" href="de/programm/artistdetail/artist/monsieur-pianistin-nora-born/bp/p101/ba/a112.html">Monsieur & Pianistin Nora Born <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 22.00 Uhr
Straßenmusik
Handwerkerhof
<a id="the-wildfires_a122" href="de/programm/artistdetail/artist/the-wildfires/bp/p101/ba/a122.html">The Wildfires <span class="country">(USA/GBR)</span></a>
Sa 12.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="just4now_a123" href="de/programm/artistdetail/artist/just4now/bp/p101/ba/a123.html">just4now <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="anka-gnoth_a124" href="de/programm/artistdetail/artist/anka-gnoth/bp/p101/ba/a124.html">Anka Gnoth <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 16.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="tree-mountain-stringband_a125" href="de/programm/artistdetail/artist/tree-mountain-stringband/bp/p101/ba/a125.html">Tree Mountain Stringband <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 18.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="krauka-acoustic-trio_a126" href="de/programm/artistdetail/artist/krauka-acoustic-trio/bp/p101/ba/a126.html">Krauka Acoustic Trio <span class="country">(DEN)</span></a>
Sa 20.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="windspiel_a127" href="de/programm/artistdetail/artist/windspiel/bp/p101/ba/a127.html">Windspiel <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 22.00 Uhr
Straßenmusik
Schulplatz
<a id="neckar-ganga_a133" href="de/programm/artistdetail/artist/neckar-ganga/bp/p101/ba/a133.html">Neckar Ganga <span class="country">(DEU/IND)</span></a>
Sa 12.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="two-on-a-park-bench_a134" href="de/programm/artistdetail/artist/two-on-a-park-bench/bp/p101/ba/a134.html">Two on a park bench <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="john-kirkbride_a135" href="de/programm/artistdetail/artist/john-kirkbride/bp/p101/ba/a135.html">John Kirkbride <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 16.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="hoodie-crows_a136" href="de/programm/artistdetail/artist/hoodie-crows/bp/p101/ba/a136.html">Hoodie Crows <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 18.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="windspiel_a137" href="de/programm/artistdetail/artist/windspiel/bp/p101/ba/a137.html">Windspiel <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 20.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="paulines-choice_a138" href="de/programm/artistdetail/artist/paulines-choice/bp/p101/ba/a138.html">Paulines Choice <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 22.00 Uhr
Straßenmusik
Freiligrathstraße
<a id="anka-gnoth_a147" href="de/programm/artistdetail/artist/anka-gnoth/bp/p101/ba/a147.html">Anka Gnoth <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 13.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="tree-mountain-stringband_a148" href="de/programm/artistdetail/artist/tree-mountain-stringband/bp/p101/ba/a148.html">Tree Mountain Stringband <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 15.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="paulines-choice_a149" href="de/programm/artistdetail/artist/paulines-choice/bp/p101/ba/a149.html">Paulines Choice <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 17.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="just4now_a150" href="de/programm/artistdetail/artist/just4now/bp/p101/ba/a150.html">just4now <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 19.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="die-unkoordinaten_a151" href="de/programm/artistdetail/artist/die-unkoordinaten/bp/p101/ba/a151.html">Die Unkoordinaten <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 21.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="franziska-schicketanz_a152" href="de/programm/artistdetail/artist/franziska-schicketanz/bp/p101/ba/a152.html">Franziska Schicketanz <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 23.00 Uhr
Straßenmusik

Indoor

Stadtkirche
<a id="tuultenpesae_a162" href="de/programm/artistdetail/artist/tuultenpesae/bp/p101/ba/a162.html">Tuultenpesä <span class="country">(SWE/FIN)</span></a>
Sa 12.00 Uhr
Konzert
<a id="nishtiman_a163" href="de/programm/artistdetail/artist/nishtiman/bp/p101/ba/a163.html">Nishtiman <span class="country">(KUR)</span></a>
Sa 15.00 Uhr
Konzert
<a id="gulaza_a164" href="de/programm/artistdetail/artist/gulaza/bp/p101/ba/a164.html">Gulaza <span class="country">(ISR)</span></a>
Sa 18.00 Uhr
Konzert
<a id="elin-kaven_a165" href="de/programm/artistdetail/artist/elin-kaven/bp/p101/ba/a165.html">Elin Kåven <span class="country">(NOR)</span></a>
Sa 21.00 Uhr
Konzert
Theater im Stadthaus
<a id="mairi-campbell_a172" href="de/programm/artistdetail/artist/mairi-campbell/bp/p101/ba/a172.html">Mairi Campbell <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 13.30 Uhr
Konzert Länderschwerpunkt
<a id="medeiros-lucas_a173" href="de/programm/artistdetail/artist/medeiros-lucas/bp/p101/ba/a173.html">Medeiros/Lucas <span class="country">(POR)</span></a>
Sa 16.00 Uhr
Konzert
<a id="fred-morrison_a174" href="de/programm/artistdetail/artist/fred-morrison/bp/p101/ba/a174.html">Fred Morrison <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 20.00 Uhr
Konzert Länderschwerpunkt
Schminkkasten
<a id="mairearad-and-anna_a179" href="de/programm/artistdetail/artist/mairearad-and-anna/bp/p101/ba/a179.html">Mairearad and Anna <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 11.00 Uhr
Konzert Mike Kamp trifft ...
<a id="banda-internationale_a180" href="de/programm/artistdetail/artist/banda-internationale/bp/p101/ba/a180.html">Banda Internationale <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 13.00 Uhr
Konzert Mike Kamp trifft ...
Turnhalle Sommerschule
<a id="eka-iris_a188" href="de/programm/artistdetail/artist/eka-iris/bp/p101/ba/a188.html">Eka & Iris <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 11.00 Uhr
Tanz
<a id="ceilidh-minogue_a189" href="de/programm/artistdetail/artist/ceilidh-minogue/bp/p101/ba/a189.html">Ceilidh Minogue <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Tanz
<a id="szelloe_a190" href="de/programm/artistdetail/artist/szelloe/bp/p101/ba/a190.html">Szellö <span class="country">(ROU)</span></a>
Sa 17.00 Uhr
Tanz
<a id="ceilidh-minogue_a191" href="de/programm/artistdetail/artist/ceilidh-minogue/bp/p101/ba/a191.html">Ceilidh Minogue <span class="country">(SCO)</span></a>
Sa 20.00 Uhr
Tanz
<a id="szelloe_a192" href="de/programm/artistdetail/artist/szelloe/bp/p101/ba/a192.html">Szellö <span class="country">(ROU)</span></a>
Sa 22.00 Uhr
Tanz
<a id="budweis-quartett_a193" href="de/programm/artistdetail/artist/budweis-quartett/bp/p101/ba/a193.html">Budweis-Quartett <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa+ 00.00 Uhr
Tanz
Theatervorplatz
<a id="id-2-gegen-3_a202" href="de/programm/artistdetail/artist/id-2-gegen-3/bp/p101/ba/a202.html">2 gegen 3 <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 12.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="analogue-birds_a203" href="de/programm/artistdetail/artist/analogue-birds/bp/p101/ba/a203.html">Analogue Birds <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="pinski_a204" href="de/programm/artistdetail/artist/pinski/bp/p101/ba/a204.html">Pinski <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 16.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="amalaya_a205" href="de/programm/artistdetail/artist/amalaya/bp/p101/ba/a205.html">Amalaya <span class="country">(DEU+)</span></a>
Sa 18.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="strom-wasser_a206" href="de/programm/artistdetail/artist/strom-wasser/bp/p101/ba/a206.html">Strom & Wasser <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 20.00 Uhr
Konzert
<a id="mary-joy-stork-band_a207" href="de/programm/artistdetail/artist/mary-joy-stork-band/bp/p101/ba/a207.html">Mary Joy Stork & Band <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 22.00 Uhr
Straßenmusik

Sonstige

Schillerhaus
<a id="danceability_a216" href="de/programm/artistdetail/artist/danceability/bp/p101/ba/a216.html">DanceAbility <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="burns-connection_a218" href="de/programm/artistdetail/artist/burns-connection/bp/p101/ba/a218.html">Burns Connection <span class="country">(DEU/SCO)</span></a>
Sa 19.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="two-on-a-park-bench_a219" href="de/programm/artistdetail/artist/two-on-a-park-bench/bp/p101/ba/a219.html">Two on a park bench <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 21.00 Uhr
Straßenmusik
Weinbergstraße 4
<a id="amalaya_a223" href="de/programm/artistdetail/artist/amalaya/bp/p101/ba/a223.html">Amalaya <span class="country">(DEU+)</span></a>
Sa 14.30 Uhr
Straßenmusik
<a id="ticvaniu-mare_a224" href="de/programm/artistdetail/artist/ticvaniu-mare/bp/p101/ba/a224.html">Ticvaniu Mare <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 16.00 Uhr
Straßenmusik
Weinbergstraße 6
<a id="hoodie-crows_a225" href="de/programm/artistdetail/artist/hoodie-crows/bp/p101/ba/a225.html">Hoodie Crows <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 13.30 Uhr
Straßenmusik
<a id="the-wildfires_a226" href="de/programm/artistdetail/artist/the-wildfires/bp/p101/ba/a226.html">The Wildfires <span class="country">(USA/GBR)</span></a>
Sa 15.00 Uhr
Straßenmusik
Schlossstraße 25
<a id="dead-mans-hand_a227" href="de/programm/artistdetail/artist/dead-mans-hand/bp/p101/ba/a227.html">Dead Man’s Hand <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 14.00 Uhr
Straßenmusik
<a id="dead-mans-hand_a228" href="de/programm/artistdetail/artist/dead-mans-hand/bp/p101/ba/a228.html">Dead Man’s Hand <span class="country">(DEU)</span></a>
Sa 15.30 Uhr
Straßenmusik
  • Eintritt nur mit Dauer- oder Tageskarte
  • Eintritt mit Dauer-, Tages- oder Innenstadtkarte